Sgk işyeri yeni tescil işlemleri

E-devlet şifresi ile başvuru link
Uavt Adres tespiti link
Nace Kodu (Vergi Levhası ana faaliyet) Nace kodları listesi
Sisteme yüklenecek evrakları tara Vergi Levhası – İmza Sirkü – Kimlik Oda Sicil Kayıt / Gazete
E-Bildirge v1 Uavt adres girişi
Sgk İşveren Yetkili Onay link
E Sgk şifre (E bildirge şifresi alınması) link
Vergi Dairesi işçi çalıştırma dilekçesi Interaktif vergi dairesinden
Luca Sgk İşyeri açılışı
İşe giriş bildirgeleri gönderimi