Yeni Sgk işyeri dosyası açma İş akış çizelgesi

Yeni Sgk işyeri dosyası açma İş akış çizelgesi

Sisteme yüklenecek evrakları tarayıcıdan tara

  • Vergi Levhası
  • Kimlik fotokopisi
  • İmza beyannamesi
  • Sicil tasdiknamesi
  • Adres tespiti
  • E Şifre formu Kaşe/imzalı

E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yap

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkIsyeriBildirgesi

Kesin adres tespiti yapılacak

Bilgileri doldur.

Kaydet

İşyeri bildirgesi çıktı al.

————————————————–

Birkaç gün sonra e devletten işyeri listesinden işyeri sicil numarasını öğren/yaz

E devlet arama kısmına e bildirge yetkili onay yaz. Şifreyi onayla.

İnteraktif vergi dairesi işçi çalıştırmaya başlama dilekçesi ver.

Yorum yapın