Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

BAĞKUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK
SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE SAĞLIK
YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

ÖZET

5510 sayılı Kanunun 41/b kapsamındaki BağKur sigortalıları,

5510 sayılı Kanunun 601/g maddesi kapsamındaki sigortalılar,

İle bu sigortalıların bakma yükümlü oldukları kişiler,

60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2022 tarihi sonuna kadar sağlık
yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Detaylar

Yorum yapın