Luca Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar hazırlama adımları.

 • TİCARİ MALLAR İADE VİRMAN KAYDI
 • ÖMRÜ DOLAN DEMİRBAŞ İZ BEDELİ KAYDI
 • CARİ HESAPLARIN MAHSUBUNU YAP. (MÜKELLEF BEYANINA GÖRE)
 • MİZAN KESİN VE SON HALİNİ ALMIŞ OLACAK.
 • GEÇEN SENEKİ KAPANIŞ FİŞİNİ PASİF YAP.
 • GEÇEN SENEKİ SONUÇ YANSITMA FİŞİNİ PASİF YAP.
 • GEÇEN YIL İÇİN GELİR TABLOSU RAPOR AL (SAKLA)
 • CARİ(MEVCUT) YIL İÇİN GELİR TABLOSU GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİNİ SİSTEMDEN AL. (KAYDET)
 • GEÇEN YIL İÇİN SONUÇ YANSITMA FİŞİNİ AKTİF YAP
 • GEÇEN YIL İÇİN BİLANÇO RAPORU AL VE (SAKLA)
 • CARİ(MEVCUT) YIL İÇİN BİLANÇO GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİNİ SİSTEMDEN AL (KAYDET)
 • KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIK AYIR
 • CARİ(MEVCUT) YIL İÇİN GELİR TABLOSU ÇEK, GEÇMİŞ YIL GÖRÜNECEK (SAKLA)
 • CARİ(MEVCUT) YIL İÇİN SONUÇ YANSITMA FİŞİ GİR 590a KADAR (KARŞILIK VARSA DAHİL ET)
 • CARİ(MEVCUT) YIL BİLANÇO RAPOR AL, GEÇMİŞ YIL GÖRÜNECEK (SAKLA)
 • ENFLASYON MUHASEBESİ
 • LUCA -> MUHASEBE -> YENİDEN DEĞERLEME ->TİCARİ MALLAR -> BASİT ORTALAMA DÜZELT
 • LUCA -> MUHASEBE -> YENİDEN DEĞERLEME ->BİNA + TAŞIT + DEMİRBAŞ + AMORT -> DÜZELT
 • LUCA -> MUHASEBE -> YENİDEN DEĞERLEME ->SERMAYE DÜZELT
 • LUCA -> MUHASEBE -> YENİDEN DEĞERLEME ->KAPATILACAK HESAPLAR- GEÇ. YIL KAR/ZAR->FİŞ KES
 • LUCA -> MUHASEBE -> YENİDEN DEĞERLEME ->SONUÇ HESAPLARI->FİŞ KES->BORÇ(580) ALAC(570)
 • DİĞER ENFLASYON DÜZELTMELERİ KONTROL (MEN.KIYMET+AVANS VS…)
 • YENİ BİLANÇO ÇEK
 • CARİ(MEVCUT) YIL SONUÇ YANSITMA FİŞİNİ PASİFE ÇEK
 • BEYANNAME XML AL (XML ALMADAN ÖNCE ADRES BİLGİLERİNİ GİR VE KAYDET)
 • CARİ(MEVCUT) SONUÇ YANSITMA FİŞİNİ AKTİFE ÇEK
 • GEÇEN YILKİ PASİF FİŞLERİ AKTİFE AL
 • MAHSUP FİŞLERİ ÇIKTI AL İMZALAT

Yorum yapın