İşe başlama (Şahıs işletmesi) kuruluş.

İşe başlama (Şahıs işletmesi) kuruluş.  
Kira kontratı Brüt/Net (Kesin adres tespiti yap UAVT) uavt giriş
Noter imza beyannamesi ve vekaletname
İşletme faaliyet Nace kodları belirle
Kimlik fotokopisi
E-devlet şifresi e-devlet
İkametgah e devletten alınacak e-devlet
E birlik SMMM Sözleşmesi hazırla imzalat e-birlik
Aracılık sorumluluk sözleşmesi imzalat
Bağkur / ssk durumu sorulacak (emekli ise sgdp formu)
E devletten işe başlama formu doldurulup çıktısı imzalatılacak e-devlet
İnteraktif maliye şifresi alıncak (e-devlet)
İşyeri demirbaş emtia faturaları iste
İşçi çalıştırma durumu belirlenecek.
Mükellef telefon gsm bilgileri alınacak
Oda sicil kaydı yapılacak mı?
Belediye Ruhsatı çıkacak mı?
Yazar kasa durumu belirlenecek
Bilgi yazısı imzalatılacak
Luca Banka Entegrasyon Formları imzalat link
Elektronik Tebligat kaydı yapılacak.
Kaşe fatura gid.pus kartvizit web sitesi yaptırımı
Ücret (Deft.Tasd + Kontrat damga ver. + Muh. Sözleşme damga + kuruluş)
Maliye yoklaması yaptır.
E beyanname aracılık sorumluluk sisteme giriş
Vergi levhası çıkart
Damga vergileri yatır Muh+Kira
Emanet Listesine ekle
Luca kira listesine ekle
Luca firma aç + Mal ve hizm kartları oluştur.

Yorum yapın